Zapraszamy na umuzykalniające zajęcia dla dzieci metodą Gordona w Stacji Muranów. Zajęcia planowane są z myślą o dzieciach w wieku od 0 do 3 lat. W zajęciach dzieci uczestniczą razem z jednym lub dwoma rodzicami. Całość trwa ok. 45 minut- przez 10- 15 minut zbieramy się w sali przy dźwiękach muzyki. Jest to chwila na adaptację dzieci do nowego miejsca i otoczenia oraz czas na ewentualne pytania i rozmowy z rodzicami. Przez 30-35 trwają zajęcia umuzykalniające, w trakcie których dużo śpiewamy i ruszamy się.

Podczas zajęć gordonowskich dzieciom przedstawiane są różnorodne skale modalne. Omawiana jest sfera rytmiczna muzyki - przez prezentacje metrów zwykłych i nietypowych, ale kładąc nacisk na najprostsze z nich: dwudzielne i trójdzielne. W trakcie zajęć wykorzystywana jest także metoda ruchu improwizowanego R. Labana, ponieważ muzyka nie może istnieć bez ruchu ciała! Korzystamy z drobnych rekwizytów, pobudzając dzieci do muzykowania, ale przede wszystkim używamy i czerpiemy radość z najważniejszego instrumentu jakim jest ciało i głos. Po muzycznym pożegnaniu ponownie pojawia się nagrana muzyka, przy której jest czas na dowolną zabawę, taniec i rozmowę.
Najciekawszym elementem zajęć jest obserwowanie dzieci, które z dnia na dzień robią wielkie postępy w świecie muzyki, improwizują i tworzą pierwsze słowa, śpiewają i rytmizują wszędzie i o każdej porze.
Dlaczego zajęcia umuzykalniające?
Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice obserwują u swoich dzieci zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto dzieci znacznie łatwiej i dłużej potrafią koncentrować swoją uwagę, co ma wpływ na ich rozwój intelektualny. Dzieci, które biorą udział w zajęciach muzycznych wg teorii Gordona posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, co pomaga im w późniejszej edukacji. Potrafią także koordynować swoje ciało do pracy z muzyką.

Zajęcia umuzykalniające to przede wszystkim czysta przyjemność i doskonała zabawa, zarówno dla dzieci, jak i rodziców!
Koszt zajęć wynosi 30 zł w karnecie. Zapisy oraz informacje pod numerem telefonu: 697-685-932
Więcej o zajęciach na stronie: www.pam-pam.pl