Zajęcia są przygotowane metodycznie dla dzieci w wieku 0,5 - 6 lat. Lekcje mają formę zabawy i są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli-animatorów. Programy nauczania spełniają wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej i są w pełni dopasowane do danej grupy wiekowej. Animatorzy jako cel główny stawiają właściwy rozwój dziecka.
Zajęcia odbywają się pod patronatami: Macmillan Education oraz Rzecznika Praw Dziecka. Maksymalna ilość dzieci w grupie to 8 osób.
Zajęcia prowadzone są przez szkołę SpeakART (www.speakart.pl). Zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 516-104-447.
SpeakART - zajęcia z języka angielskiego odbywają się w:
poniedziałki (godz. 10:45; dzieci w wieku 0,5-2 lata),
wtorki i czwartki (godz. 16:30; dzieci w wieku 3-4 lata)
wtorki i czwartki (godz. 17:15; dzieci w wieku 5-6 lat)
Ceny:
karnet na 4 lekcje - 100 zł
karnet na 8 lekcji - 150 zł
pojedyncza lekcja 30 zł
Ceny zawierają koszt materiałów dydaktycznych.