7 czerwca 2017

Języki obce – Festiwal myśli abstrakcyjnej

Projekt z 2016 r. w przewrotny sposób nawiązywał do systemów komunikacji, których nauka umożliwia poznanie odmiennych kultur. Pojęcie „języki obce” to w tym kontekście kod właściwy każdej dziedzinie: od matematyki przez biologię po sztukę. Projekt składał się z 2 części: pierwsza z nich to realizacja krótkich filmów dokumentalnych wraz z warsztatami filmowymi, druga część to dwudniowy festiwal. Celem projektu było popularyzowanie wśród dzieci i dorosłych idei: nauka przez całe życie, twórcze podejście do problemów, innowacyjne rozwiązania edukacyjne przez doświadczanie z wykorzystaniem sztuk wizualnych, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zgłębianie złożoności mechanizmów i systemów oraz naukę abstrakcyjnego myślenia poprzez wykorzystanie elementów wspólnych dla dziedzin humanistycznych i ścisłych. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.