7 czerwca 2017

Open Air Muranów

Gra miejska związana z historią Muranowa, łącząca ze sobą elementy gier RPG, happeningów ulicznych, harcerskich podchodów oraz aktywnej lekcji historii na świeżym powietrzu. Projekt, zorganizowany przez Stowarzyszenie Stacja Muranów w 2012 r., był współfinansowany ze środków Urzędu m. st. Warszawy.