7 czerwca 2017

Tworzymy Muranów

Pierwszy projekt Stowarzyszenia Stacja Muranów obejmował: wykonanie muralu muranowskiego nawiązującego do historii Muranowa na ścianach bramy budynku przy ulicy Nowolipki 4 (tzw. mural Esperanto), uroczyste odsłonięcie muralu z udziałem mieszkańców Muranowa; wystawę zdjęć Muranowa „Muranów My I”, cykl poranków plastycznych dla dzieci inspirowane architekturą Muranowa pod nazwą „Muranki”, „Muranów – utopia wyobrażona” – cykl 4 spotkań z ekspertami oraz „Muranów mówi” – czytanie tekstów literackich o Muranowie w 4 językach: po polsku, hebrajsku, w esperanto i jidysz. Projekt był współfinansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Środmieście m. st. Warszawy.