Ekspert radzi: Jak rozwiązać problemy w organizacji?

Gdzie więcej niż jeden człowiek, tam różnice zdań. Nawet jeśli w organizacji pozarządowej zależy nam na wspólnym celu, po drodze często ujawniają się rozbieżności. Na czym polega i jak może przydać się nam wówczas reguła sześciu kapeluszy Edwarda de Bono? Opowiada o tym Paulina Czapska, Paulina Czapska z kolektywu Future Simple. Paulina od ponad 13 lat wspiera różne osoby i organizacje w poszerzaniu kompetencji. Projektuje programy edukacyjne i rozwojowe, prowadzi warsztaty i inne działania wspierające zespoły różnych firm i instytucji kultury w lepszej komunikacji, tworzeniu nowych rozwiązań i planowaniu strategicznym. Jest autorką programów społeczno-kulturalnych i wieloletnią członkinią Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, współinicjatorką Marzycieli i Rzemieślników – inkubatora innowacji społecznych.