10 czerwca 2017

Upamiętnienie miejsca odkrycia Archiwum Ringelbluma

Archiwum Ringelbluma,dokumentujące życie w warszawskim gettcie,wpisane na listę „Memory of the World” zbierającą najcenniejsze zabytki światowego piśmiennictwa, zostało wydobyte z gruzów 70 lat temu, na obecnej ul. Nowolipki 28, w Warszawie. Pomysł i projekt artystyczny Upamiętnienia Archiwum Ringelbluma w tym właśnie miejscu, autorstwa Marcina Urbanka i Łukasza Mieszkowskiego powstał w roku 2009, zainspirowany wykładem prof. Jacka Leociaka. W 2015 roku zawiązał się w Warszawie społeczny Komitet Upamiętnienia Archiwum.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Stacja Muranów” razem z Komitetem Upamiętnienia Archiwum Ringelbluma współdziałają od 2015 roku na mocy porozumienia. Dotychczasowe prace polegały na:

  • przeprowadzeniu działań administracyjnych w Dzielnicy Wola;
  • zgłoszeniu projektu w ramach budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawa w 2016 r.
  • zrealizowaniu kampanii PR na Facebook;
  • poszukiwaniu wsparcia finansowego, umożliwiającego realizację projektu.

Komitet Upamiętnienia Archiwum Ringelbluma: Jacek Leociak, Łukasz Mieszkowski, Marcin Urbanek, Aleksandra Engler-Malinowska, Tomasz Kapliński, Paulina Kieszkowska-Knapik, Łukasz Prokop, Beata Chomątowska, Aleksandra Sajdak, Alicja Mroczkowska, Paulina Sobieszuk, Eleonora Bergman, Helise E. Lieberman, a w ramach Komitetu wyodrębniony został zarząd w składzie: Łukasz Mieszkowski, Marcin Urbanek, Aleksandra Engler-Malinowska, Tomasz Kapliński