Ekspert radzi: Jak przekonać nieprzekonanych?

Co w sytuacji, gdy działając napotkamy na osoby nastawione niechętnie, lub wręcz wrogo do celów organizacji? Na początek warto ich wysłuchać i spróbować znaleźć nić porozumienia w rozmowie – przekonuje Jacek Bożek, przewodniczący Klubu Gaja, któremu wielokrotnie zdarzało się dyskutować z osobami o zupełnie innych punktach widzenia i odmiennej wrażliwości niż ta, którą prezentuje założona przez niego organizacja.